top of page

In het westen hebben we vaak de idee dat oud worden en aftakelen synoniem zijn. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Natuurlijk zijn er aanpassingen die het lichaam ondergaat bij het ouder worden maar mits voldoende beweging en ontspanning kunnen we fit blijven tot de dag dat we onze laatste adem uitblazen. Met inzicht in de behoefte van een ouder wordend lichaam worden lessen ontworpen geschikt voor senioren. Dit kan gaan over eenvoudige yoga-oefeningen voor nog fitte zestigers of over stoel of zelfs bed-yoga voor de oudsten onder ons.


Aangepaste programma's kunnen aangeboden worden aan tehuizen of andere plaatsen, of lessen gericht op fitte senioren kunnen aangeboden worden in studio's of privé.

Neem contact op met jouw senioren organisatie.

bottom of page